Overheidsopdracht

Raamopdracht voor dienstverlening inzake het leveren van advies en expertise voor ondernemingen.

Het Interreg-project PROTOPITCH 3.0 wenst een pluridisciplinair team van experten samen te stellen voor de begeleiding van ondernemingen in de culturele en creatieve industrieën die geselecteerd werden voor individuele coaching.

U kan de raamopdracht raadplegen op volgend adres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295332

 

Contact: Inge Dekyvere – inge.dekyvere@ocwest.be