Workshop pitchen in het Engels

Een product of een dienst verkopen aan een klant, een bankier overtuigen om uw project te steunen, een investeerder verleiden, een partner overhalen… Allemaal vormen van “pitchen” die in deze opleiding aan bod komen.

De opleiding bestaat uit twee workshops:

– De eerste workshop gaat grotendeels over de inhoud van de pitch. Welke informatie moet in de pitch worden vermeld? Hoe beargumenteert en presenteert u deze informatie? Welke vorm hanteert u? Er wordt ook aandacht besteed aan bodylanguage. 80% van onze communicatie verloopt via lichaamstaal, het is dus belangrijk dat u weet wat er via non-verbale taal wordt overgebracht.
– De tweede workshop is de omzetting naar de praktijk voor de camera. De deelnemers kunnen via oefeningen hun pitch verbeteren.

De voertaal van deze opleiding is het Engels.

–> Workshop pitchen in het Engels – Rijsel
6 September @ 14h00 – 18h00
10 September @ 14h00 – 18h00
Meer informatie

–> Workshop pitchen in het Engels – Kortrijk

3 September @ 13h30 – 17h30      OPGELET: GEWIJZIGDE DATUM!
11 September @ 13h30 – 17h30
Meer informatie

–> Workshop pitchen in het Engels – Bergen
20 September @ 13h30 – 17h30
27 September @ 13h30 – 17h30
Meer informatie