Archiréel

Een tool voor plastic die creativiteit en duurzame ontwikkeling combineert

Project proposed by :
Julien Doolaeghe
Project link :
Region :
Wallonië
Summary :

Uitgaande van de constatering dat onze middelen nu beperkt zijn en dat in ieder van ons een ecologisch bewustzijn moet worden gecreëerd, is het onze ambitie om medewerkers en gebruikers van lokale gemeenschappen of grote bedrijven bewust te maken van recycling. Het project is ontstaan uit de wens om de bedrijfscultuur te transformeren naar circulair denken, maar ook naar creativiteit door middel van 3D printen en andere technieken.

Archiréel stelt een demo van deze tool voor in de vorm van workshops die de realiteit van de kortcyclische kunststofrecyclage belichten: van afvalinzameling tot het printen van een innovatief object door een 3D-printer.

Categories :