PROTOPITCH 3.0: TOOLS IN DIENST VAN ONDERNEMERS

Het Interreg project France-Wallonie-Vlaanderen PROTOPITCH 3.0 is gericht op het aanbieden van gemeenschappelijke begeleidingstools in de 3 regio’s met als doel het begeleiden van ondernemers in de creatieve en culturele industrie bij het aangaan van hedendaagse uitdagingen:

  • BOOSTCAMP: Aanmoedigen van ondernemerschap en stimuleren van de opkomst van ondernemingsprojecten
  • BOOSTBUSINESS: Begeleiden van ondernemingen in de creatieve industrie
  • BOOSTPITCH: Jonge ondernemers uitdagen via een pitch wedstrijd

VIJF PARTNERS VOOR EEN DOEL

PROTOPITCH 3.0 wordt gefinancierd door het Europese regionale ontwikkelingsfonds en de 3 regio’s Hauts-de-France, Wallonië en West-Vlaanderen en heeft vijf hoofdpartners:

  • Pictanovo (Tourcoing, Hauts-de-France) is een regionale tool voor de uitvoering van het regionale beleid voor ondersteuning van cinematografische en audiovisuele creatie en culturele en creatieve industrieën. Pictanovo draagt bij aan de opkomst van nieuw talent door het begeleiden van gevestigde artiesten en ondernemers.
  • LME gevestigd in Bergen, La Maison de l’Entreprise biedt diensten aan in de begeleiding en advisering van ondernemers of ondernemingen bij de creatie en ontwikkeling van hun project door het structureren van het idee of het project, de financiële structuur en het zoeken van fondsen.
  • Wap’s Hub: de creatieve hub van Wallonië Picarde begeleidt de mutatie van de economie in Wallonië Picarde naar een creatieve economie. De hub zet projecten op met studenten, createurs, artiesten, wetenschappers… met als doel het tot bloei brengen van ideeën die vervolgens ontwikkeld kunnen worden door het creëren van een onderneming of door bestaande ondernemingen  met elkaar in contact te brengen.
  • Centres d’entrepreneuriat de Flandre-Occidentale (OCWEST), werd opgericht in Kortrijk en begeleidt sinds 2006 jonge ondernemers en start-ups in de ontwikkeling van hun activiteit door het creëren van een omgeving waarin creativiteit, innovatie en netwerken op de eerste plaats komen. Het doel van de organisatie is om het aantal nieuwe bedrijven en de kwaliteit ervan te verhogen.
  • La fondation privée Alliance Technique Universitaire pour la transformation de la connaissance en Flandre occidentale (TUA West), omvat vertegenwoordigers van de provincie, de bedrijfswereld en het hoger onderwijs uit West-Vlaanderen (Howest, VIVES, UGent en KULeuven). De stichting onderneemt acties die gericht zijn op het versterken van de kennis van ondernemingen en de samenwerking tussen kennisinstellingen en ondernemingen.

Het totale budget bedraagt bijna 1,8 miljoen euro en de cofinaciering uit EFRO bijna 1 miljoen euro. Download de fiche.

GoToS3 !

Protopitch 3.0 maakt deel uit van de 17 projecten van de portefeuille GoToS3 “Laten we naar slimme specialisatie gaan” onder leiding van agentschappen AEI (Agentschap voor Onderneming & Innovatie – Wallonië), NFID (Regionaal Agentschap voor Innovatie en Ontwikkeling, Hauts-de-France) en POM West-Vlaanderen (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen).

Het doel van de portefeuille is het grensoverschrijdend ecosysteem van onderzoek en innovatie te versterken en de economische ontwikkeling van de KMO’s van onze regio te bevorderen, door middel van interacties en synergieën tussen de projecten van de portefeuille. Deze projecten situeren zich op 6 domeinen van slimme specialisaties die gemeenschappelijk aan de 3 regio’s zijn : nieuwe materialen en chemie, textiel, gezondheid en zorg, landbouw en voeding, culturele en creatieve industrieën, industrie 4.0.